informace

Úřední deska

 

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj
14.06.202131.12.2021

Rozpočtové opatření č.2/2021

Obecní úřad Kvítkov
14.06.202130.06.2022

Závěrečný účet obce za rok 2020

Obecní úřad Kvítkov
03.05.202130.06.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

LK-0096/20/Fol
Krajský úřad Libereckého kraje
Celá úřední deska