informace

Úřední deska

 

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj
02.06.202119.06.2021

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

MZE 33053/2021-15121
Ministerstvo zemědělství
31.05.202116.06.2021

Záměr pronájmu pozemku

Obecní úřad Kvítkov
03.05.202130.06.2021

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020

Obecní úřad Kvítkov
03.05.202130.06.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

LK-0096/20/Fol
Krajský úřad Libereckého kraje
23.04.202131.12.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Obecní úřad Kvítkov
Celá úřední deska