Územní plán

ÚZEMNÍ PLÁN KVÍTKOV
úplné znění po vydání Změny č. 1 & 2
Obec Kvítkov • Kvítkov 57 • 470 02 Česká Lípa říjen 2021

Nabyl platnosti dne 9.11.2021