Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

dle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.

Název Obec Kvítkov
Důvod a způsob založení Obec Kvítkov vznikla dne 1.ledna 1991 rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, podle ustanovení §11 zák.č. 367/1990Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 410 /1992 Sb.), má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající.
Organizační struktura Činnost obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty, účetní obce na adrese:

Obecní úřad Kvítkov, Kvítkov 57, 470 02 Česká Lípa

Kontaktní spojení Obecní úřad Kvítkov

tel: 487 524 605

e-podatelna: ou@kvitkov.cz

Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Kvítkov, Kvítkov 57, 470 02 Česká Lípa
Úřední hodiny

Úterý: 13.00 – 17.00

Telefonní čísla tel: 487 524 605    mob. 724 179 777
Čísla faxu fax:
Adresa Internetové stránky https://www.kvitkov.cz

datova schranka: gbkbsuz

Adresa e-podatelny
Další elektronické adresy
Bankovní spojení 115-1544910277/0100
00831531
DIČ

IČP odpady

NE

KVT00831531