Zastupitelstvo obce

V současnosti pracuje v následujícím složení:

Zelenková Jana – starostka obce – neuvolněná
Novotný František – předseda finančního výboru
Zelenka Jaroslav – místostarosta obce – neuvolněný
Zahradník Miroslav – člen kontrolního výboru
Málek Roman – člen finančního výboru
Hrabě Tomáš – člen kontrolního výboru
Kebrlová Jana – předseda kontrolního výboru
Bauer David – člen finančního výboru
Zelenková Jana ml. – předseda kulturního výboru