Zastupitelstvo obce

V současnosti pracuje v následujícím složení:

Zelenková Jana – starostka obce – neuvolněná
Málek Roman   – předseda finančního výboru
Zelenka Jaroslav
Zahradník Miroslav – předseda kulturního výboru
Novotný František
Kurtinec Jaroslav
Kebrlová Jana – předseda kontrolního výboru
Bauer David
Zelenková Jana ml.