Zastupitelstvo obce

V současnosti pracuje v následujícím složení:

Zelenková Jana – starostka obce – neuvolněná
Málek Roman   – předseda finančního výboru
Zelenka Jaroslav- člen kontrolního výboru
Zahradník Miroslav – předseda kulturního výboru
Novotný František – člen kontrolního výboru
Kurtinec Jaroslav – člen finančního výboru
Kebrlová Jana – předseda kontrolního výboru
Bauer David  – člen finančního výboru
Zelenková Jana ml.