Prohlášení o přístupnosti

Obecní úřad Kvítkov, se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://www.kvitkov.cz

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Webové stránky byly vytvořeny podle specifikace W3C HTML5 a naformátovány podle CSS3 – stránky a jejich vzhled jsou přizpůsobeny možnostem handicapovaných uživatelů.

Hypertextové odkazy se otevírají dle těchto zásad:

  • Odkazy v rámci našeho webu se otevírají do stejného okna
  • Odkazy vedoucí mimo náš web se otevírají do nového okna

Informace prezentované v jiných formátech

Některé odkazy na tomto webu jsou dostupné v jiné než textové podobě. Důvodem je velikost souborů, typografické možnosti, formuláře k vyplnění apod.

Může se jednat o tyto formáty:

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2020 metodou vlastního posouzení.

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu, náměty, informace o problémech při zobrazovaní této stránky, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webové stránky nebo důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky výše zmíněných zákonů můžete psát na adresu ou@kvitkov.cz

Postupy pro prosazování práva

Kontrolu plnění povinností stanovených zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako sledování, zda internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinnými subjekty splňují požadavky uvedeného zákona, vykonává Ministerstvo vnitra.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz