Czech POINT

Czech POINT (Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál) je univerzální kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené výpisy z centrálních registrů jako jsou rejstřík trestů, veřejný rejstřík nebo registr živnostenského podnikání atd. a řadu dalších služeb, např. podání žádosti o zřízení datové schránky nebo autorizovanou konverzi dokumentů.

Přehled nabízených služeb kontaktního místa veřejné správy Czech POINT:

  • Výpis z Katastru nemovitostí
  • Výpis z Veřejného rejstříku
  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  • Datové schránky – žádost o zřízení, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, žádost o přidání další pověřené osoby, její odebrání, žádost o povolení dodávání dokumentů z datové schránky fyzických osob, fyzických osob podnikajících a právnických osob do datové schránky fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby
  • Centrální úložiště ověřovacích doložek
  • Výpisy ze Základních registrů  – např. výpis údajů z registru obyvatel, výpis údajů z registru osob, výpis údajů o využití údajů z registru obyvatel, žádost o změnu údajů vedených v registru obyvatel, žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
  • Výpis z Veřejných rejstříků

 

Více informací naleznete na webových stránkách Czech POINTu.

Úřední hodiny Czech POINTu

Úterý 13:00 – 17:00