Poskytnuté informace dle zákona 106/1999Sb

2020

1. počet obyvatel obce: 230

2. čím je vytápěna budova radnice: uhlí

3. dodavatel elektřiny: ČEZ

4. Jaká byla spotřeba elektřiny za rok 2019 a cena: 2397kWh, 21 770,-Kč

5. Jste spokojení s dodavatelem: ano

6. Plánujete do budoucna změnu dodavatele: ne

7. dodavatel zemního plynu: nemáme

8-10 nedpovězeno

11. Poskytovatel telekomunikačních služeb: Nej.cz, T-mobile

12. Kolik jste zaplatili: za internet 0, za telefony 11 640,-Kč

13. jste spokojení s dodavateli telekom.služeb: ano

14 Plánujete do budoucna změnu dodavatele: ne

 

2019

1. Dotaz 19.6.2018 seznam právnických osob jenž mají dluh po datu splatnosti 300 dnů vůči obci.

Odpověď: Nikdo takový dluh nemá

2. Dotaz : 19.8.2019

Žádost o poskynutí informace, zda firmy Domistav CZ a.s se sídlem Foerstersova 897 50002 Hradec Králové IĆO 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o se sídlem Foerstersova 897 50002 Hradec Králové IĆO 26007177 v minulosti podaly vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek,případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky

Odpověď: Ne

 

29.11.2018

Dotaz: Má vaše obec kastrační program pro kočky?: Ne

Dotaz:Jakým způsobem řešíte situaci toulavých koček?

Odpověď: V případě útulek v obci Kozly

Dotaz: Uvažovali jste o vzniku kastračního programu ve vaší obci:

Z jakých důvodů jste jej nerealizovali?

Odpověď: Ne, nebyl s kočkami problém.

Dotaz: Jakou roční částkou přispívá Vaše obec na řešení situace bezprizorních psů a koček?

Odpověď : 0,-

 

2023

Soubor Popis Velikost souboru
pdf Výroční zpráva za rok 2023 48 KB