Svoz tříděného odpadu

Od 1.1.2020 je možné předat v úřední den použité jedlé tuky na oleje v uzavřené  PET láhvy.

Od 1.4.2016 bude přistaven kontejner na kovový odpad u kontejnerů na tříděný sběr před Hlávkovými

Od 1.1.2023 je přistaven druhý kontejner na kovový odpad u kontejnerů na tříděný odpad uprostřed vsi

Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.