Pravidelná kontrola kotlů na tuhá paliva

 1.9.2024 už nelze provozovat kotle nižší než 3. emisní třídy, to znamená, že ukončit provoz musí kotle 1. a  2. emisní třídy, s nestanovenou emisní třídou a spalovací zdroje vlastní výroby (dále jen zdroje).
Toto platí pro všechny objekty k bydlení, včetně objektů k rekreaci. Vztahuje se to i na zdroje, které jsou instalované jako záložní.
Pro objekty, které neslouží k bydlení, platí zákaz provozovat kotle nižší než 3. emisní třídy již od 1.9.2022.
Soubor Popis Velikost souboru
pdf Pravidelná kontrola kotlů na pevná paliva 229 KB
Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.