Revize katastru nemovitostí

Od 1.5.2024 do cca 31.5.2025 bude probíhat revize katastru v naší obcí.

Dne 10.4.2024  od 16.00 hodin se bude na obecním úřadě konat informativní schůzka s pracovníkem katastrálního úřadu.

Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.