Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

Datum vyvěšení: 27.04.2022
Datum sejmutí: 30.06.2022
Popis: LK-0096/21/Nos
Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje
Soubor Popis Velikost souboru
pdf Zpráva o přezkumu hospodaření rok 2021 744 KB
Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.