Vyrozumění o probíhajícím řízení

Datum vyvěšení: 31.10.2023
Datum sejmutí: 01.12.2023
Popis: HA 120/2023-30
Zdroj: Městský soud v Praze, Slezská 9 120 00 Praha2

Stavba: Vedení 400KV V451/V448 TR Babylon-TR Bezděčín

Soubor Popis Velikost souboru
pdf dl-2559962855734490898 222 KB
Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.