Veřejnoprávní smlouva

Datum vyvěšení: 28.12.2021
Datum sejmutí: 14.01.2022
Popis:
Zdroj: Obecní úřad Kvítkov

O přenosu příslušnosti k projednávání přestupků dle § 105  zákona č. 250/2016 b., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi Městem Česká Lípa o obcí Kvítkov

Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.