Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 13.04.2021
Datum sejmutí: 30.04.2021
Popis:
Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje

Vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Soubor Popis Velikost souboru
pdf dl-568130134040553281 1 MB
Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.