Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy vlk obecný

Datum vyvěšení: 27.09.2023
Datum sejmutí: 15.10.2023
Popis: SR/0103/US/2023-2
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 193/ Praha 11 148 00

AOPK Veřejná vyhláška – výjimka ze základních podmínek ochrany jedinců – vlk obecný

Soubor Popis Velikost souboru
pdf návrh opatření obecné povahy) 880 KB
Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.