Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Změny č.2 ÚP Kvítkov

Datum vyvěšení: 25.10.2021
Datum sejmutí: 09.11.2021
Popis:
Zdroj: Obecní úřad Kvítkov

Oznámení o vydání Změny č.2 Územního plánu Kvítkov

formou opatření obecné povahy

Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.