VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Datum vyvěšení: 05.08.2021
Datum sejmutí: 28.09.2021
Popis:
Zdroj: MPO Praha 1

Společnost ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská č. p. 774/2, Praha 10 – Michle, 101 00 Praha 101,
kterou na základě plné moci ze dne 21. 7. 2020 společnost ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52
Praha 10, IČ 246 70 111 (dále jen „stavebník“) dne 1. 3. 2021 podala žádost o stavební povolení s na stavbu
nazvanou:
„Vedení 400 KV V451/V448, TR Babylon- TR Bezděčín, p.b.č. 8 – TR Bezděčín“

Soubor Popis Velikost souboru
pdf 230243-21-405 oznámení 632 KB
pdf žádost o stavební povolení1 168 KB
Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.