Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 19.12.2023
Datum sejmutí: 05.01.2024
Popis:
Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje

Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
a zveřejnění úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Soubor Popis Velikost souboru
pdf Veřejná vyhláška KULK 706 KB
Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.