Upozornění

UPOZORNĚNÍ NA STĚHOVÁNÍ A ČÁSTEČNÉ UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU Č.LÍPA

Přepážková pracoviště, tj. pracoviště řidičských oprávnění, evidence obyvatel a osobních dokladů i obecní živnostenský úřad a registr vozidel budou uzavřeny od 18. prosince 2023 až do konce letošního roku. Prosíme proto občany, aby si na těchto pracovištích vyřídili své záležitosti ideálně do konce listopadu, na prosinec tak již není možné se předem objednat. Do 15. prosince ale bude možné stále na přepážky dojít v úředních hodinách osobně bez předchozího objednání.
Stěhování se bude pak týkat také nepřepážkových pracovišť, jako je oddělení přestupků, oddělení místních poplatků a vymáhání a odboru dopravy. I provoz těchto pracovišť bude kvůli stěhování omezen, a to už od 11. prosince.
Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.