Sbírka zákonů 242/2020 Sb. přijatá krizová opatření

Datum vyvěšení: 26.12.2020
Datum sejmutí: 22.01.2021
Popis:
Zdroj: Vláda ČR
Soubor Popis Velikost souboru
pdf sb242-20 146 KB
Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.