Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Datum vyvěšení: 02.06.2021
Datum sejmutí: 19.06.2021
Popis: MZE 33053/2021-15121
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

Soubor Popis Velikost souboru
pdf MZE-33053-2021-15121 374 KB
pdf 02-navrh-OOP-NPP-Dunaje 278 KB
pdf 03-navrh-OOP-NPP-Odry 278 KB
pdf 01-navrh-OOP-NPP-Labe 278 KB
Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.