Nařízení Státní veterinární správy

Datum vyvěšení: 13.03.2024
Datum sejmutí: 31.03.2024
Popis:
Zdroj: Státní veterinární správa

změna mimořádných veterinárních opatření č. j. SVS/2023/132313-L ze dne
02.10.2023 vydaných k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat
v Libereckém kraji.

Soubor Popis Velikost souboru
pdf Nařízení státní veterinární správy 216 KB
Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.