Kotlíkové dotace

Pozvánka na informační seminář pro žadatele o kotlíkové dotace, který pořádá Krajský úřad Libereckého kraje v České Lípě

Soubor Popis Velikost souboru
pdf Kotlíkové dotace 228 KB
Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.