Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

Datum vyvěšení: 16.11.2021
Datum sejmutí: 31.12.2021
Popis:
Zdroj: Finanční úřad pro Liberecký kraj