Vláda ČR vyhlásila od 5.10.2020 na dobu 30ti dnů nouzový stav, Sbírka zákonů č. 158-20

Nouzový stav byl prodloužen do 20.11.2020

Bližší informace na úřední desce