Uzavírka silnice III.2624 -oprava mostu v Dubici

Od 4.4.2022 do 31.8.2022 bude probíhat oprava mostu v Dubici a pro silniční dopravu bude silnice na Kvítkov a Kozly uzavřena.

Bude zde jen lávka pro pěší. Objízdná trasa je v příloze.

Z tohoto důvodu budou autobusy z  České Lípy vyjíždět o 7 minut dříve a pojedou do Kvítkova  přes Zahrádky . Ve směru do České Lípy  časy zůstávají stejné.

Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.