Poplatky za svoz odpadů

Cena lístků na popelnice, vyvážených od 1.1.2020

Popelnice 110 l 50,- Kč
Popelnice 240 l 95,- Kč
Popelnice 1 100 l 300,-Kč