Dotazník

Komunitní plánování ORP Česká Lípa
-DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST
Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci, která je nezbytná pro to, abychom pro Vás zajistili co nejkvalitnější servis sociálních služeb poskytovaných v našem regionu. Budeme proto rádi, pokud věnujete krátký čas úvahám nad svými současnými i budoucími potřebami, případně potřebami Vašich blízkých a sdíleli je s námi formou odpovědí na položené otázky v našem dotazníku.  době připravujeme nový komunitní plán sociálních služeb pro území ORP Česká Lípa na období 2022 –2026. Tento proces je spolufinancován Libereckým krajem v rámci projektu „Zajištění plánování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa –komunitní plánování obcí“. Je pro nás zásadní, aby vycházel právě z Vašich požadavků a zkušeností. Jen tak bude totiž možné nastavit proces plánování sociálních a navazujících služeb tak, aby odpovídaly potřebám a specifikům našeho území a ze strany státu, kraje a obcí tak byly dostatečně podporovány služby a aktivity pro území potřebné, a to v požadované kvalitě a dostupnosti. Nyní proto každému z  Vás nabízíme jedinečnou příležitost vyjádřit se k  sociálním službám, sdělit nám své názory, zkušenosti a podněty. Dotazník, o jehož vyplnění Vás prosíme, je anonymní. Data z něj získaná budou využita pouze pro účely procesu komunitního plánování sociálních služeb. Termín pro odevzdání vyplněných dotazníků je do 30. 07. 2021.
Dotazníky jsou k dispozici také na obecním úřadě.
zasílám odkaz na dotazník pro veřejnost 

https://forms.gle/VkF19VpYArdWUt1n9

Zelenková Jana