Dotace z Libereckého kraje

Dotace na opravu MK a solární světla

Na opravu místních komunikací par.č. 265/1 a 494/1 a na pořízení 4 ks solárních svítidel byla Libereckým krajem poskytnuta  v roce 2022 dotace z č. 2.1 Programu obnovy venkova DT 4 ve výši 311 087.78- Kč.

V Kvítkově 2.11.2022

Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.