Dotace z Libereckého kraje

Dotace na opravu MK

Na opravu místních komunikací par.č. 19/1 a na pořízení 4 ks solárních svítidel byla Libereckým krajem poskytnuta  v roce 2021 dotace z Programu obnovy venkova DT 4 ve výši 360 000.- Kč.

V Kvítkově 4.11.2021

Tento web používá pouze "Nezbytné" cookies. Žádné analaytické ani reklamní skripty nepoužíváme. Žádná osobní data ani interakce s webem neukládáme.