Dotace na opravu MK

Na opravu místních komunikací par.č. 19/1 a par.č. 190 byla Libereckým krajem poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova DT 4 ve výši 400 000.- Kč.

V Kvítkově 12.9.2020

Zelenková Jana

starostka obce